Διοικητικός και Οικονομικός Διευθυντής της Σχολής.

 

O Οικονομολόγος – Μηχανολόγος Μηχανικός και απόφοιτος της ΓΣΘ (έτος ’87) κύριος Ιάκωβος Φωστηρόπουλος, είναι από τις 2 Φεβρουαρίου 2015 ο Διοικητικός και Οικονομικός Διευθυντής της Σχολής.

Η Διοικητική και Οικονομική Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για την χρηματοοικονομική διαχείριση, την εκπόνηση κα παρακολούθηση του προϋπολογισμού την τήρηση των λογιστικών βιβλίων, την βελτιστοποίηση των διοικητικών διαδικασιών καθώς και την διαχείριση και συντήρηση του σχολικού συγκροτήματος.

 

 

 

 

Τα μέλη του διοικητικού προσωπικό της σχολής

Στέφου Τατιάνα Γραμματέας Διεύθυνσης

Στέφου Τατιάνα Γραμματέας Διεύθυνσης

Έλενα Λαδά
Ελληνική γραμματεία

Έλενα Λαδά Ελληνική γραμματεία

Δέσποινα  Θεοδωρίδου
Ελληνική γραμματεία

Δέσποινα Θεοδωρίδου Ελληνική γραμματεία

Ασημένια   Δελάκη    
Ταμείο Οικονομικά

Ασημένια Δελάκη Ταμείο Οικονομικά

Αγκέλα Τσόπελα
Τηλεφωνικό Κέντρο

Αγκέλα Τσόπελα Τηλεφωνικό Κέντρο

Κων/να Βαλοδήμου
Βιβλιοθήκη

Κων/να Βαλοδήμου Βιβλιοθήκη

Konstantinos Chartofylis
(Netzwerkadministration
Und Hausbetreuung)

Konstantinos Chartofylis (Netzwerkadministration und Hausbetreuung)

Polychronidis Theocharis
(Hausbetreuung)

Polychronidis Theocharis (Hausbetreuung)

Ioannis Gigis
(Hausbetreuung)

Ioannis Gigis (Hausbetreuung)

15reinigungsteam

Η ομάδα καθαριότητας της ΓΣΘ

Νίκος Οικονόμου  (Δημόσιες σχέσεις)

Αυτές οι πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες στα: Γερμανικα

Search