Εδώ θα βρείτε τις τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες εγγραφής και τα τέλη για τη σχολική εκπαίδευση. Θα βρείτε επίσης μια επιλογή των εντύπων για λήψη.

schule eingang 2010

Έντυπα για λήψη (download)

 

Γερμανικό Τμήμα:

Δίδακτρα και λοιπά τέλη για το σχολικό έτος 2018/19 γερμανικό τμήμα

Κανονισμός διδάκτρων και τελών (12.03.2018)

Η διαδικασία εισαγωγής στο νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2017/18 έχει ολοκληρωθεί
Στις επόμενες ημέρες θα ενημερωθείτε για την έκβαση του αιτήματος σας.
Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να κάνουν αίτηση εγγραφής του παιδιού τους για το σχολικό έτος 2018/2019 να προγραμματίσουν τον Ιανουάριο/Φεβρουάριο 2018 συνάντηση με τη Διεύθυνση του Νηπιαγωγείου.

Διαδικασία εισαγωγής στο νηπιαγωγείο (από 02.2017)

Κριτήρια για την ένταξη στο γερμανικό τμήμα (από 04.2017)

Αίτηση εγγραφής για το νηπιαγωγείο (ισχύει απ 02.2017)

Έντυπο εγγραφής για το γερμανικό τμήμα 

Έντυπο αποχώρησης

Ελληνικό τμήμα:

Δίδακτρα και λοιπά τέλη για το σχολικό έτος 2018/19 ελληνικό τμήμα

Κριτήρια για την ένταξη στο Ελληνικό τμήμα

Κανονισμός για την εισαγωγή στα προπαρασκευαστικά τμήματα

 

 

Αυτές οι πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες στα: Γερμανικα

Search