Skip to content

Οι διδάσκοντες του τομέα είναι:

Ιακωβίδης Κωνσταντίνος

Καδόγλου Δήμητρα

Κελαϊδίτου Ζωή

Κωτίδου Μαρία

Παπαθεμελή Σάρρα

Βρυσά Μαρία (συντονισμός του τομέα)

Το μάθημα

Στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης (ως ολοκληρωμένο σχολείο συνάντησης) τα Αρχαία Ελληνικά είναι μάθημα επιλογής που διδάσκεται από την 7η έως και τη 12η τάξη. Στην ανώτερη βαθμίδα σπουδών προσφέρεται ως προφορικά εξεταζόμενο μάθημα (βασικό επίπεδο) σύμφωνα με τον νέο κανονισμό της Σχολής για την απόκτηση του Διεθνούς Γερμανικού Απολυτηρίου (DIA).

Ι. Αρχαία Ελληνικά στη μέση βαθμίδα σπουδών (SEK I – τάξεις 7η, 8η, 9η που αντιστοιχούν στις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου)

 • Το μάθημα διδάσκεται 4 ώρες εβδομαδιαίως.
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (2 ώρες) +    Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (από μτφρ. – 2 ώρες)

 

διδασκαλία βασικών γραμματικών                                           έπος (Ομήρου Οδύσσεια και Ιλιάδα)

και συντακτικών φαινομένων,                                                    τραγωδία (Ευριπίδη Ελένη)

εμπλουτισμός λεξιλογίου,

πρώτα βήματα στην κατανόηση αρχαίου

ελληνικού λόγου και στην απόδοση του

νοήματος αποσπασμάτων αττικού πεζού λόγου

 

 • Νέα προγράμματα σπουδών (curricula), εγκεκριμένα από την KMK (Kultusministerkonferenz) – τα αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας συνδυάζουν βασικές διδακτικές και μεθοδολογικές αρχές της διδασκαλίας του μαθήματος, όπως ορίζονται από την ΚΜΚ, αλλά και από το αναλυτικό πρόγραμμα του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας για το Γυμνάσιο. Ως προς την ύλη ακολουθούμε, ως επί το πλείστον, το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας αλλά και στοιχεία από το αντίστοιχο αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου.
 • εφαρμογή μεθόδων συνεργατικής μάθησης, π.χ. διάφοροι τύποι ομαδικής εργασίας
 • σε συνδυασμό με τη δημιουργία και χρήση ψηφιακών μέσων

→ Δίνεται έμφαση στην αρχαιογνωσία (αναφορά σε αρχές, ιδέες, αξίες, θεσμούς του αρχαίου ελληνικού κόσμου και σύνδεσή τους με τη σύγχρονη πραγματικότητα).

ΙΙ. Αρχαία Ελληνικά στην ανώτερη βαθμίδα σπουδών (SEK II – τάξεις 10η, 11η, 12η που αντιστοιχούν στις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου)

 • Στο ωρολόγιο πρόγραμμα της ΓΣΘ για την ανώτερη βαθμίδα σπουδών (SEK II) προβλέπονται για τη διδασκαλία του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών 3 ώρες εβδομαδιαίως.
 • Το μάθημα εξετάζεται προφορικώς στις εξετάσεις για την απόκτηση του DIA (Deutsches Internationales Abitur – Διεθνές Γερμανικό Απολυτήριο).
 • πρόγραμμα σπουδών (ειδικά σχεδιασμένο για την ανώτερη βαθμίδα σπουδών (Sek IΙ) της ΓΣΘ και εγκεκριμένο από την KMK (Kultusministerkonferenz)
 • ως προς το περιεχόμενο (γραμματειακά είδη, συγγραφείς) → διδάσκεται η ύλη που προβλέπεται από το Υπουργείο Παιδείας (με μικρές αλλαγές/αποκλίσεις):

10η τάξη: Ανθολόγιο κειμένων και corpus ασκήσεων (συστηματική διδασκαλία γραμματικών και συντακτικών φαινομένων, μετάφρασης και ερμηνείας αποσπασμάτων αττικού πεζού λόγου) – Ρητορικά κείμενα (Λυσίας)

11η τάξη: Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι (Ξενοφών, Θουκυδίδης), Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία[1]

12η τάξη: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία[2], Τραγωδία (Σοφοκλής, Αντιγόνη)

 • ως προς τους διδακτικούς και παιδαγωγικούς στόχους → ακολουθούμε τις οδηγίες της KMK (Kultusministerkonferenz)
 • εφαρμογή μεθόδων συνεργατικής μάθησης
 • συστηματική χρήση λεξικών
 • χρήση ψηφιακών μέσων
 • έμφαση στην ερμηνευτική προσέγγιση των κειμένων και σύνδεση των νοημάτων τους με τη σύγχρονη πραγματικότητα

 

 • Διεθνές Γερμανικό Απολυτήριο – Deutsches Internationales Abitur
 • Στην 11η και 12η τάξη οι μαθητές μας προετοιμάζονται για το Διεθνές Γερμανικό Απολυτήριο˙ στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών η εξέταση είναι προφορική.
 • εξεταστέα ύλη: η ύλη των 2 τελευταίων τάξεων (11ης και 12ης)

 

 • προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις:
 • κάλυψη της (εξεταστέας) ύλης (Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου, σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας.
 • ενισχυτική διδασκαλία (για την οποία προβλέπονται 8 ώρες στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης) με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των μαθητριών και μαθητών του σχολείου μας για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Οι ώρες αυτές κατανέμονται στις τρεις τάξεις της ανώτερης βαθμίδας σπουδών (SEK II) ως εξής:

10η τάξη: 2 ώρες                      11η τάξη: 3 ώρες                              12η τάξη: 3 ώρες

 • διδασκαλία αδίδακτου / άγνωστου κειμένου (αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων της αττικής διαλέκτου) από τη 10η τάξη.
 • Γιατί να επιλέξω το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών;

 

 • Άμεση σύνδεση με το μάθημα των Νέων Ελληνικών: θεματικοί κύκλοι/ενότητες, τρόπος αξιολόγησης, ερωτήσεις ανάπτυξης και δραστηριότητες δημιουργικής γραφής
 • διεύρυνση του γλωσσικού κώδικα των μαθητών/τριών με τη διαχρονική και συγχρονική μελέτη της Ελληνικής Γλώσσας, καλλιέργεια προφορικού και γραπτού λόγου: η επαφή και η τριβή με τα αρχαία ελληνικά αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τη μητρική μας γλώσσα – βελτιώνονται η ορθογραφία, η έκφραση, ο τρόπος με τον οποίο συντάσσουμε και δομούμε ένα κείμενο
 • σταδιακή απόκτηση γνώσεων (στοιχεία θεωρίας της λογοτεχνίας / αφηγηματολογία) όσον αφορά τις μεθόδους ανάλυσης / ερμηνείας (λογοτεχνικών) κειμένων (αφηγηματικοί τρόποι και τεχνικές, ποιητικό υποκείμενο, τρόποι και μέσα πειθούς – σχήματα λόγου), με τις οποίες προσεγγίζονται κείμενα σε όλα τα γλωσσικά μαθήματα (Ελληνικά, Γερμανικά, Αγγλικά)
 • εξοικείωση των μαθητών με ποικίλα γραμματειακά / κειμενικά είδη (έπος, τραγωδία, ιστοριογραφία, φιλοσοφία, ρητορικά κείμενα) και επαφή με λογοτεχνικά κείμενα-αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας
 • επαφή με τις ιδέες και αντιλήψεις του αρχαίου ελληνικού κόσμου, εντοπισμός ομοιοτήτων και διαφορών παρελθόντος και παρόντος, διαμόρφωση κριτικής σκέψης και ιστορικής συνείδησης προκειμένου οι μαθητές μας να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός ρευστού, διαρκώς μεταβαλλόμενου κόσμου, ο οποίος διαμορφώνεται τόσο στα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα όσο και στα πολλαπλά κοινωνικά περιβάλλοντα στα οποία θα κληθούν να ενσωματωθούν σταδιακά στη μετέπειτα ζωή τους.

[1] Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία: Παρακολουθούμε την (εξεταστέα) ύλη, όπως αυτή παρουσιάζεται στα αναλυτικά προγράμματα του Υπουργείου για την Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου, χωρίς καμία διαφοροποίηση.

[2] Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία: Παρακολουθούμε την (εξεταστέα) ύλη, όπως αυτή παρουσιάζεται στα αναλυτικά προγράμματα του Υπουργείου για την Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου, χωρίς καμία διαφοροποίηση.

 

Back To Top