skip to Main Content

Τρόπος εισαγωγής στην Α΄ Γυμνασίου

Στόχος των προπαρασκευαστικών τμημάτων είναι η προετοιμασία των μαθητών για την εισαγωγή τους στην 7η τάξη (Α’ Γυμνασίου) της ΓΣΘ και η εξοικείωσή τους με το γερμανόφωνο περιβάλλον. Θα πρέπει να είναι σε θέση να καταλαβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στο μάθημα και να μπορούν να εκφράζονται με σαφήνεια συμμετέχοντας σε απλές συζητήσεις.
Επιπλέον τα παιδιά θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθούν σε ένα εύκολο επίπεδο τα γερμανόφωνα μαθήματα της 7ης τάξης (Α’ Γυμνασίου), να κατανοούν μικρά κείμενα και προφορικές διευκρινίσεις των καθηγητών και να συμμετέχουν ενεργά σε συζητήσεις σχετικές με το μάθημα.
Πέρα από τα παραπάνω, οι μαθητές των προπαρασκευαστικών τμημάτων έρχονται και σε πρώτη επαφή με διάφορες εκπαιδευτικές μεθόδους που εφαρμόζονται στη ΓΣΘ. Για παράδειγμα, εκπαιδεύονται στους κανόνες τήρησης τετραδίου και σε τεχνικές ανάγνωσης κειμένου, ενώ παράλληλα εξοικειώνονται και με τις ομαδοσυνεργατικές μεθόδους μάθησης. Επιπλέον, επιδιώκεται και η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως η συνεργασία και η ομαδική δουλειά, έτσι ώστε αφενός να ενισχυθούν οι κοινωνικές αρετές, όπως π.χ. ο αμοιβαίος σεβασμός, και αφετέρου το μάθημα να είναι πιο ποικιλόμορφο.
Τα προπαρασκευαστικά τμήματα λαμβάνουν χώρα δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις εγκαταστάσεις της ΓΣΘ. Ξεκινούν αρχές Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνονται τέλη Μαΐου.

Επειδή ο αριθμός των μαθητών που μπορούν να εισαχθούν στο Γυμνάσιο της ΓΣΘ είναι συγκεκριμένος, η εισαγωγή των μαθητών γίνεται με εξετάσεις στη γερμανική γλώσσα, κατόπιν φοίτησης σε ένα μονοετές προπαρασκευαστικό τμήμα εκμάθησης Γερμανικών. Για την τελική εισαγωγή των μαθητών λαμβάνονται υπόψη οι γραπτές και προφορικές επιδόσεις του μαθητή κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών μαθημάτων, καθώς και ο βαθμός των εξετάσεων του Μαΐου.

Προπαρασκευαστικά τμήματα για παιδιά ΣΤ’ Δημοτικού

Οι μαθητές που φοιτούν στην ΣΤ’ τάξη του ελληνικού δημοτικού πρέπει να παρακολουθήσουν το υποχρεωτικό μονοετές προπαρασκευαστικό τμήμα εκμάθησης Γερμανικών. Τα μαθήματα διαρκούν από αρχές Σεπτεμβρίου έως και αρχές Μαΐου, οπότε πραγματοποιείται και η τελική εξέταση μετά από την οποία λαμβάνεται η απόφαση σχετικά με την εισαγωγή στη ΓΣΘ.Τα μαθήματα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα από 3 διδακτικές ώρες, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, στις εγκαταστάσεις της Σχολής.Η φοίτηση στα προπαρασκευαστικά τμήματα είναι υποχρεωτική για τους μαθητές που κατοικούν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μαθητές που κατοικούν εκτός Θεσσαλονίκης είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν στην κατάσταση των υποψηφίων κατόπιν σχετικής αίτησης και πρέπει να δώσουν πρόσθετες εξετάσεις.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους αυτή είναι οι βασικές γνώσεις στη γερμανική γλώσσα (Επίπεδο Α1) και η ολοκλήρωση του διδακτικού εγχειριδίου “Beste Freunde 1” (Ενότητες 1-18)

 

Προπαρασκευαστικά τμήματα για παιδιά Ε’ Δημοτικού

Οι μαθητές που φοιτούν στην Ε΄ Δημοτικού θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν διετές πρόγραμμα προπαρασκευαστικών μαθημάτων, το οποίο θα προσφέρεται από τη ΓΣΘ. Στο πρόγραμμα αυτό τα παιδιά θα προετοιμάζονται συστηματικά για την εισαγωγική εξέταση σε διάστημα 2 ετών, 2 απογεύματα κάθε εβδομάδα. Δεν είναι απαραίτητες προηγούμενες γνώσεις Γερμανικών.

Συνολικά εισάγονται 58 μαθητές στην Α’ Γυμνασίου κατά βαθμολογική σειρά. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις από τους επιτυχόντες, η Σχολή καλεί τους επιλαχόντες.  Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Μαΐου ανακοινώνονται με ατομική ενημέρωση των υποψηφίων εντός 2 εβδομάδων από την τελική γραπτή εξέταση.

Αίτηση εγγραφής στα προπαρασκευαστηκά τμήματα 2021/2022

Οι εγγραφές για τα προπαρασκευαστικά τμήματα γίνονται δεκτές από 17.05.2021 μέχρι 10.09.201.

Η Θέσεις είναι περιορισμένες!

Λόγω της υπάρχουσας κατάστασης και για την καλύτερη προστασία όλων μας, οι αιτήσεις εγγραφής για τα προπαρασκευαστικά τμήματα μπορούν προς το παρόν να πραγματοποιούνται μόνο με τους ακόλουθους τρόπους:

– Διαδικτυακά

-Παράδοση των δικαιολογητικών στον φύλακα του σχολείου (Δευτέρα έως Παρασκευή, 08.00-15.00)

– Στην υποδοχή του σχολείου με την προσκόμιση αυτοδιαγνωστικού τεστ το πολύ 24 ωρών.

Για τους ίδιους λόγους, οι πληρωμές αυτήν την περίοδο γίνονται μόνο με ηλεκτρονική μεταφορά χρημάτων.

Διδακτικά βιβλία

Τα διδακτικά βιβλία που χρησιμοποιούνται στα προπαρασκευαστικά τμήματα είναι από τη σειρά Beste Freunde του εκδοτικού οίκου Hueber Hellas:

Μονοετές τμήμα

 • BESTE FREUNDE 2 Kursbuch με CD-Rom
 • BESTE FREUNDE 2 βιβλίο ασκήσεων με CD-Rom
 • BESTE FREUNDE 2 Glossar με CD-Rom
 • DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE GRAMMATIK AKTIV: A1-B1 CORNELSEN, Γραμματική με Audio-CD

Διετές τμήμα

1. χρονιά:

 • BESTE FREUNDE 1 Kursbuch με CD-Rom
 • BESTE FREUNDE 1 βιβλίο ασκήσεων με CD-Rom
 • BESTE FREUNDE 1 Glossar με CD-Rom –
 • DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE GRAMMATIK AKTIV: A1-B1 CORNELSEN, Γραμματική με Audio-CD
 • BESTE FREUNDE PLUS A 1.1 Übungsprogramm Lehrbuch

2. χρονιά:

 • BESTE FREUNDE 2 Kursbuch με CD-Rom
 • BESTE FREUNDE 2 βιβλίο ασκήσεων με CD-Rom
 • BESTE FREUNDE 2 Glossar με CD-Rom –
 • DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE GRAMMATIK AKTIV: A1-B1 CORNELSEN, Γραμματική με Audio-CD

Thorsten Grewing (Συντονιστής παιδαγωγικού έργου)

Persephone Spiridonidou (Αναπληρώτρια Συντονίστρια Μέσης Βαθμίδας/Υπεύθυνη των Προπαρασκευαστικών Τμημάτων)

Betty Metten (Συντονίστρια 6ης τάξης)

Johanna Rieger (Συντονίστρια 5ης τάξης)

Julia Rubin

Sandra Viering

Agnes Fotopoulou

Francesca Wetzler

Συχνές ερωτήσεις- FAQ

 

Υλικό για άσκηση προπαρασκευαστικών τμημάτων της DST

Η εισαγωγή παιδιών που φοιτούν σε ελληνικό δημοτικό σχολείο στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης γίνεται με εισαγωγικές εξετάσεις στη γερμανική γλώσσα, κατόπιν φοίτησης σε ένα μονοετές προπαρασκευαστικό πρόγραμμα εκμάθησης Γερμανικών.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε υλικό από προηγούμενες εξετάσεις των ετών 2016 και2017. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό αυτό ως προετοιμασία για τις εξετάσεις, αλλά και ως προσανατολισμό για την ενδεχόμενη απόφασή σας να εγγράψετε το παιδί σας στη ΓΣΘ.

Εξετάσεις με ακουστικό και ορθογραφία

Εξετάσεις με ακουστικό και ορθογραφία

Αυτές οι πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες στα: Γερμανικα

Back To Top
×Close search
Search