Skip to content

Διδάσκοντες και διδάσκουσες του Τομέα:

Υπεύθυνες για τον συντονισμό του Τομέα: Μ. Κωτίδου, Γ. Δεληβοριά

 • Ανθοπούλου Μαρία
 • Αντύπα Στέλλα
 • Βρυσά Μαρία
 • Δεληβοριά Γιάννα
 • Ιακωβίδης Κωνσταντίνος
 • Ισαακίδης Γιάννης
 • Ιορδανίδου Έλενα
 • Καδόγλου Δήμητρα
 • Κελαϊδίτου Ζωή
 • Κωτίδου Μαρία
 • Παπαθεμελή Σάρρα
 • Πετρίδου Μαρία

Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης είναι ένα σχολείο συνάντησης στο πλαίσιο του οποίου καλλιεργείται σε βάθος η γλωσσομάθεια. Μέσα από την πολυγλωσσία προετοιμάζουμε κατάλληλα τους μαθητές μας, ώστε να γίνουν πολίτες του κόσμου. Με αυτό το πνεύμα και εφαρμόζοντας μια ευρεία ποικιλία ομαδοσυνεργατικών μεθόδων και ψηφιακών μέσων, το μάθημα των Νέων Ελληνικών προτάσσει τους ακόλουθους στόχους:

 • την πολύπλευρη και σε βάθος καλλιέργεια του γλωσσικού γραμματισμού των μαθητών, με έμφαση στην ικανότητά τους να κατανοούν και να παράγουν κείμενα τόσο γραπτού όσο και προφορικού λόγου και να ανταποκρίνονται με επιτυχία σε ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις,
 • την ανάδειξη της πολιτισμικής διάστασης της γλώσσας, ώστε, διαμέσου της ανάλυσης παραδοσιακών και πολυτροπικών κειμένων, οι μαθητές να αποκτήσουν μια ουσιαστική γνώση της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού.
 • τη διαμόρφωση κριτικής σκέψης και ιστορικής συνείδησης, προκειμένου οι μαθητές να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός ρευστού, διαρκώς μεταβαλλόμενου κόσμου, ο οποίος διαμορφώνεται τόσο στα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα όσο και στα πολλαπλά κοινωνικά περιβάλλοντα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα αναλυτικά προγράμματα στο μάθημα των Νέων Ελληνικών ως μητρικής γλώσσας (ΝΑΜ) είναι εγκεκριμένα από την ΚΜΚ (Kultusminister Konferenz), παράλληλα όμως ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό τα αντίστοιχα αναλυτικά προγράμματα του ελληνικού υπουργείου παιδείας ανά τάξη, με στόχο οι μαθητές μας στο τέλος της 12ης τάξης να είναι απολύτως προετοιμασμένοι για να συμμετάσχουν με αξιώσεις στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, εφόσον το επιθυμούν.

Οι μαθητές/τριες που διδάσκονται τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα, ήδη από το δημοτικό εντάσσονται σε χωριστά τμήματα ανάλογα με την τάξη τους, και μάλιστα με παράλληλη στήριξη στο μάθημα από δεύτερο καθηγητή Ελληνικών (Τandem-Unterricht/συνεργατική διδασκαλία), προκειμένου να έχουν πιο εξατομικευμένη βοήθεια ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται. Και εδώ εφαρμόζονται συστηματικά ομαδοσυνεργατικές μέθοδοι, παιχνίδια ρόλων, δραματοποιήσεις και άλλες δραστηριότητες στην τάξη, έτσι ώστε τα παιδιά με παιγνιώδη και διαδραστικό τρόπο να κατακτήσουν σταδιακά τη νέα γλώσσα. Ειδικότερα, σε μαθητές που προέρχονται από αποκλειστικά ξενόγλωσσο περιβάλλον, στόχος είναι τόσο η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας όσο και η γνωριμία τους με την ελληνική κουλτούρα προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξη και η προσαρμογή τους στην ελληνική πραγματικότητα. Σε παιδιά που προέρχονται από μικτό γλωσσικό περιβάλλον, στόχος είναι η ισόρροπη ανάπτυξη της δίγλωσσης ταυτότητας, έτσι ώστε αυτή να λειτουργεί ως κανάλι επικοινωνίας μεταξύ της ελληνικής και της γερμανικής κουλτούρας.

Τα Νέα Ελληνικά στο  προφίλ Α του Σχολείου

Κριτήρια κατάταξης και εξέταση του μαθήματος για την απόκτηση του DIA

Στο προφίλ Α του σχολείου, τα Νέα Ελληνικά διδάσκονται από την 1η ως τη 12η τάξη και ως μητρική και ως ξένη γλώσσα. Η κατάταξη σε τμήμα NaF (Νέα Ελληνικά ως ξένη γλώσσα) ή σε τμήμα NaM (Νέα Ελληνικά ως μητρική γλώσσα) γίνεται στη 2η τάξη του δημοτικού. Το κριτήριο είναι αν οι μαθητές/ μαθήτριες μιλούν ήδη ελληνικά και αν μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα σε επίπεδο μητρικής γλώσσας ή όχι.

Όλοι οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν τα Νέα Ελληνικά ως εξεταζόμενο μάθημα στις εξετάσεις για το Διεθνές Γερμανικό Απολυτήριο (DIA). Οι μαθητές που διδάσκονται το μάθημα των ελληνικών ως μητρική γλώσσα μπορούν να εξεταστούν στο μάθημα στο τέλος της 12ης τάξης είτε προφορικά είτε γραπτά. Οι μαθητές που διδάσκονται τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα μπορούν να εξεταστούν στο τέλος της 12ης τάξης μόνο προφορικά.

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στο Δημοτικό

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών διδάσκεται και στις τέσσερις τάξεις του Δημοτικού πέντε ώρες την εβδομάδα. Το αναλυτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία του μαθήματος σε επίπεδο μητρικής γλώσσας στηρίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας. Για την καλύτερη κάλυψη των μαθησιακών αναγκών της τάξης, μία ώρα την εβδομάδα το μάθημα γίνεται με συνεργατική διδασκαλία (Τandem-Unterricht). Τα ξενόγλωσσα παιδιά διδάσκονται τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα δύο ώρες την εβδομάδα σε χωριστή ομάδα.

Νέοι μαθητές (Quereinsteiger)

Για τους μαθητές που εγγράφονται στο σχολείο μας στο Προφίλ Α στο μέσο της ακαδημαϊκής τους πορείας ισχύουν τα ακόλουθα:

 • κατατάσσονται σε τμήμα NaF ή NaM κατόπιν διαγνωστικής εξέτασης.
 • έχουν τη δυνατότητα να μην βαθμολογηθούν στο 1ο ή και στο 2ο τετράμηνο, εφόσον οι διδάσκοντες το κρίνουν σκόπιμο για παιδαγωγικούς λόγους
 • μπορούν να μεταπηδήσουν από το τμήμα NaF στο τμήμα NaM και ως εκ τούτου να έχουν την επιλογή στο τέλος της 12ης τάξης να εξεταστούν το μάθημα προφορικά ή γραπτά.

 


 


Back To Top